בית-ספר : המאוחד כיתה : ו'2 שם פרטי : אושר שם משפחה : בן אבו עיר : ירוחם