בית-ספר : יקיר כיתה : ו שם פרטי : שירה שם משפחה : קינן עיר : רבבה