בית-ספר : בית חינוך אזורי בית יצחק כיתה : ה,1 שם פרטי : מעין שם משפחה : קרירי עיר : בית יצחק