בית-ספר : היובל כיתה : ה שם פרטי : אביב שם משפחה : עובדיה