בית-ספר : טבע סביבה וחברה כיתה : ה שם פרטי : עילי שם משפחה : ויתקין עיר : תל אביב