בית-ספר : אלומות כיתה : ו שם פרטי : אילאי שם משפחה : סירק עיר : שהם