בית-ספר : יובלים כיתה : ו2 שם פרטי : תאיר שם משפחה : בנעים עיר : באר שבע