בית-ספר : ממד הרואה שדרות כיתה : ו שם פרטי : ישי שם משפחה : אדרי עיר : שדרות