בית-ספר : יקיר כיתה : ו שם פרטי : איתי שם משפחה : פוגל עיר : יקיר