בית-ספר : מקיף ג כיתה : ז2 שם פרטי : תומר שם משפחה : צ'רניאבסקי עיר : באר שבע