בית-ספר : שער הנגב כיתה : ו שם פרטי : עידן שם משפחה : כץ עיר : ניר עם