בית-ספר : דמוקרטי כיתה : ה שם פרטי : אלכסנדר שם משפחה : רוזנפלד עיר : חולון