בית-ספר : נופים כיתה : ב שם פרטי : רומי שם משפחה : זוהר עיר : ביצרון