בית-ספר : בית חינוך מתן כיתה : ו שם פרטי : עוגן שם משפחה : כהן עיר : מתן