בית-ספר : ישיבת מערב השומרון אלקנה כיתה : ט שם פרטי : נדב שם משפחה : גונן עיר : שערי תקווה