בית-ספר : אלמוג כיתה : ה שם פרטי : שרון שם משפחה : זומבק