בית-ספר : יקיר כיתה : ה שם פרטי : יואב שם משפחה : פליישמן עיר : יקיר