בית-ספר : עץ חיים כיתה : ו שם פרטי : אוהד שם משפחה : יצחק עיר : באר שבע