בית-ספר : הנדיב כיתה : ה שם פרטי : אירית שם משפחה : חיים עיר : בנימינה