בית-ספר : נוף צורים כיתה : ה3 שם פרטי : אייל שם משפחה : הראל עיר : צור יגאל