בית-ספר : אאריל כיתה : ג שם פרטי : נסיון שם משפחה : ERAUI עיר : אדרת