בית-ספר : וייצמן כיתה : ב שם פרטי : רון שם משפחה : דשב עיר : תל יצחק