בית-ספר : איילון כיתה : ד שם פרטי : יעל שם משפחה : ע עיר : תל אביב