בית-ספר : ד כיתה : ד שם פרטי : ד שם משפחה : ד עיר : אביבים