חוברות קנגורו

בהוצאה לאור יסוד

לתלמידי
כיתות
א-ו
  • סדרה של 6 חוברות לכיתות א'-ו'
  • חידות מנוקדות לכיתות א' ו-ב'
  • תוספת חידות למאגר האינטרנטי
  • מפתח תשובות בסוף החוברת
  • נמכרות ברוב חנויות הספרים בארץ