לקראת האליפות הארצית בפתרון חידות במתמטיקה ("קנגורו"), חשוב לנו להעביר לכם  מספר דגשים.

האליפות ("קנגורו") תתקיים השנה בין התאריכים 20-24 במרץ בין השעות 08:00-18:00. ניתן להתחיל את המבחן בכל רגע בחלון הזמן הנתון. אין להתחיל את המבחן מעבר לזמן הנתון!

ניתן לעשות את המבחן פעם אחת בלבד. משך התחרות הוא 90 דקות בדיוק מרגע פתיחת המבחן. במסגרת זמן זה המשתתף אמור לסיים ולהגיש את המבחן. במידה והמבחן לא הוגש, עם תום הזמן המוקצב המבחן ייסגר ויוגש באופן אוטומטי.

אין להיעזר במחשבון ובכל אמצעי עזר אחר להוציא את כלי כתיבה ודף נייר.

חשוב להזכיר כי המשתתף צובר ניקוד על כל שאלה עליה עונה נכון , לא צובר ניקוד וגם לא יורד ניקוד על שאלה עליה דילג ( מכל סיבה שהיא) ומפסיד ניקוד על כל שאלה בה טועה.

בשונה ממשימות באתר בה מתקבל משוב מיידי, הציון והמיקום אליו הגיע התלמיד יחשפו בשלב מאוחר יותר.

באתר התרגול התלמידים צוברים נקודות עד למועד התחרות. לאחריו לא ניתן לצבור עוד נקודות, אך ניתן להמשיך לתרגל. הניקוד אשר צברו  התלמידים ייחשב כ-10% מציון התחרות.

במועדי התחרות האתר יהיה סגור לתרגול.

בהצלחה לכולם.

לשאלות ניתן לפנות דרך אימייל: kangaroo4u.co.il@gmail.com