בשנת לימודים תשע"ח השעשועון*  ייערך בתאריכים 18-19 במרץ, 2018

* אין להיעזר במחשבונים!

הרישום ייפתח לאחר חג הסוכות ויימשך עד התאריך 01.02.2018 . התרגול יישאר פתוח גם לאחר גמר השעשועון.

ההרשמה היא למסלול אחד בלבד הכולל חוג וירטואלי וכרטיס השתתפות בשעשועון השנתי.

פירוט והסבר על המסלולים ראו ב-"הרשמה לשעשועון".

   לשאלות:  kangaroo4u.co.il@gmail.com או

kangarooiL116@gmail.com