בשנת לימודים תשע"ז השעשועון*  ייערך בתאריך 22-23 למרץ, 2017

* אין להיעזר במחשבונים!

הרישום ייפתח בתחילת חודש ספטמבר 2016 ויימשך עד התאריך 01.02.2017 . התרגול יישאר פתוח גם לאחר הגמר של השעשועון.

החל משנת הלימודים הנוכחית תינתן האפשרות להירשם רק למסלול אחד הכולל מנוי מתמשך וכרטיס השתתפות בשעשועון השנתי.

פירוט והסבר על המסלולים ראו ב-"כללים וחוקים להשתתפות".

   לשאלות:  kangarooiL116@gmail.com