תיקונים לחוברת קנגורו לכיתות ד

בשאלה מס' 8 במסיח ה: במקום מספר 3 יש לכתוב מספר 8

תיקונים בדף תשובות: 
שאלה מס' 6 – התשובה הנכונה ה
שאלה מס' 13 התשובה הנכונה ב
שאלה מס' 19 התשובה הנכונה ד
שאלה מס' 31 התשובה הנכונה ד
שאלה מס' 56 התשובה הנכונה א