רישום והשתתפות בשעשועון קנגורו בישראל :

הרישום ייפתח מיד לאחר חג הסוכות, ספטמבר 2017.

לידיעתכם, השתתפות בשעשועון בכל המדינות כרוכה בתשלום סמלי שנועד לכסות את עלויות תפעול הפרויקט (גובה התשלום שונה בין מדינה למדינה).

  המסלול כולל: חוג וירטואלי וכרטיס ההשתתפות.

חוג וירטואלי (מיועד לכיתות ב' עד י') – חושף את הילד לתהליך מתמשך של פתרון חידות מתמטיות אינטרנטיות. סך הכל כ – 150 חידות שתילקחנה משאלוני קנגורו משנים עברו.

  1. שלב זה יחל בתחילת חודש נובמבר 2017 ויימשך כארבעה חודשים.

  2. המשימות יועלו באופן הדרגתי לאתר אינטרנט ייעודי:  (מספר משימות בכל שבוע), וכל משתתף יקבל סיסמת כניסה אישית.

  3. תשובות נכונות בכל המשימות יזכו את המשתתפים בנקודות.

  4. כל תלמיד שרוכש את המנוי יכול לקבל תמיכה טכנית ו/או תמיכת תוכן (על-ידי מורה למתמטיקה).

  5. האתר ימשיך ויהיה פתוח לתרגול גם לאחר השעשועון השנתי.

כרטיס השתתפות מקנה לתלמיד את ההשתתפות בשעשועון השנתי (מיועד לכיתות ב' – י') שייערך ב 18,19 למרץ 2018.

התנאים** להשתתפות בשעשועון

הרישום לשעשועון מותנה ב:

  • רישום קבוצה של לפחות 20 תלמידים מאותו בית הספר.

  • קיום איש הקשר של בית הספר.

* התשלום יעשה באמצעות המחאה או העברה בנקאית.

** לא תינתן אפשרות להירשם לתלמידים בודדים.

מידע כללי:

א.     כל משתתף בשעשועון הבינלאומי יקבל  תעודה המציינת את השתתפותו בקנגורו – שעשועון חידות בינלאומי במתמטיקה.

ב.      לאחר הרישום וביצוע התשלום אין אפשרות לבטל את הרישום ואין אפשרות לקבל בחזרה את דמי ההשתתפות.

ג.      במקרים בהם קיים צורך לשנות את הרישום יש לפנות במייל אל שירות הלקוחות למייל:  kangarooiL116@gmail.com

או

kangaroo4u.co.il@gmail.com

ד.      לבירורים ניתן לפנות למנהל התפעול של קנגורו ישראל, מר אריאל אוברשטיין לנייד: 054-7231004