הרישום לשעשועון לשנת הלימודים תשע"ז (2016-2017) סגור

רישום והשתתפות בשעשועון קנגורו בישראל :

הרישום ייפתח בתחילת חודש ספטמבר 2017

לידיעתכם, השתתפות בשעשועון בכל המדינות כרוכה בתשלום סמלי שנועד לכסות את עלויות תפעול הפרויקט (גובה התשלום שונה בין מדינה למדינה).

  המסלול כולל: מנוי מתמשך וכרטיס ההשתתפות

מנוי מתמשך (מיועד לכיתות ב' עד י') – חושף את הילד לתהליך מתמשך של פתרון חידות מתמטיות אינטרנטיות. סך הכל כ – 150 חידות שתילקחנה משאלוני קנגורו משנים עברו.

  1. שלב זה יחל באמצע חודש נובמבר ויימשך כארבעה חודשים.

  2. המשימות יועלו באופן הדרגתי לאתר אינטרנט ייעודי: www.kangaroo4u.co.il (מספר משימות בכל שבוע), וכל משתתף יקבל סיסמת כניסה אישית.

  3. תשובות נכונות בכל המשימות יזכו את המשתתפים בנקודות.

  4. כל תלמיד שרוכש את המנוי יכול לקבל תמיכה טכנית ו/או תמיכת תוכן (על-ידי מורה למתמטיקה).

  5. האתר ימשיך ויהיה פתוח לתרגול גם לאחר השעשועון השנתי.

כרטיס השתתפות מקנה לתלמיד את ההשתתפות בשעשועון השנתי (מיועד לכיתות ב' – י')

התנאים** להשתתפות בשעשועון

הרישום לשעשועון מותנה ב:

  • רישום קבוצה של לפחות 20 תלמידים מאותו בית הספר.

  • קיום איש הקשר של בית הספר.

** לא תינתן אפשרות להירשם לתלמידים בודדים.

מידע כללי:

א.     כל משתתף בשעשועון הבינלאומי יקבל  תעודה המציינת את השתתפותו בקנגורו – שעשועון חידות בינלאומי במתמטיקה.

ב.      לאחר הרישום וביצוע התשלום אין אפשרות לבטל את הרישום ואין אפשרות לקבל בחזרה את דמי ההשתתפות.

ג.      במקרים בהם קיים צורך לשנות את הרישום יש לפנות במייל אל שירות הלקוחות לכתובת:  kangarooiL116@gmail.com

ד.      לבירורים ניתן לפנות למנהל התפעול של קנגורו ישראל, מר אריאל אוברשטיין לנייד: 054-7231004