שאלון לכיתה ב           2015

שאלון לכיתות ג – ד     2015

שאלון לכיתות ה – ו     2015

שאלון לכיתות ז – ח     2015

שאלון לכיתות ט – י     2015

 

שאלון לכיתה ב           2016

שאלון לכיתות ג – ד     2016

שאלון לכיתות ה – ו     2016

שאלון לכיתות ז – ח     2016

שאלון לכיתות ט – י     2016

 

שאלון לכיתה ב           2017 עברית  ערבית

שאלון לכיתות ג – ד     2017 עברית  ערבית

שאלון לכיתות ה – ו     2017 עברית  ערבית

שאלון לכיתות ז – ח     2017 עברית  ערבית

שאלון לכיתות ט – י     2017 עברית  ערבית